Gamle projekter udført på AUC

Gennem mit studie til procesingeniør på Aalborg Universitet (AAU) har jeg lavet mange spændende projekter, som jeg her kort vil gennemgå her. Jeg har ikke taget de tidligsste projekter med, da indholdet i disse ikke er specielt spændende ;)

Mit 4. semester projekt gik ud på at konstruere en digital butiksvægt, hvor vægten lå på at vi skulle lære at lave lidt assamblerprogrammering på en motorola-processer.

Rapporten i ps Rapporten i pdf5. semester blev brugt til at bygge en legobil som skulle samle kopper op. Dette lyder ret simpelt, men da robotten (legobilen) skulle være et autonomt system, skabte det et par komplikationer.

Vi fik stillet et sort/hvid kamera til rådighed, hvilket skulle hænge i loftet, og ud fra det skulle robotten selv kunne finde kopperne og samle dem op.

En bærbar computer blev derfor sat til at behandle de data som kom fra kameraet, og herefter fortælle robotten hvilken vej den skulle køre og hvornår den skulle samle koppen op.

Rapporten i ps Rapporten i pdf


6. semester gik ud på at få en trekant til at balancere på spidsen.

Trekanten var bygget af aluminium og vejer ca. 13 kg - hver af trekantens sider var ca. 60 cm. Til at holde balancen var der placeret nogle lodder som kunne køre op og ned vha. nogle skinner og en motor til at trække i lodderne. Lodderne bestod af nogle batterier - som hver vejede 4 kg. - og skulle levere strøm til systemet. Desuden var der også en PC104 (en lille industricomputer) som skulle styre trekanten hvorved den var et autonomt system.

Det viste sig dog at det var lidt besværligt da trekanten var skæv, kuglelejrene var slidte og skinnerne som lodderne kørte på var ujævne.

Rapporten i ps Rapporten i pdf

7. semester var meget hektisk.

Vi havde fået til opgave at færdigbygge aau-cubesat projektet (cubesats hjemmeside). Det viste sig dog hurtigt at der var mange løse ender i projektet hvilket betød at vi skulle ligge rigtig mange timer i projektet! Vi brugte ca. 70 timer i snit hver uge under hele perioden!

Efter som vi havde opgaven med at samle alle trådene i projektet og lave de ting færdig som ikke var gjort helt færdig var opgaverne primært at lave lappeløsninger til de eksiterende systemer. Dette indbefattede systemerne:

PSU
COM
CAM
OBC
MEK

PSU var oprindeligt lavet af nogle udvekslings studerende, men sagt på en pæn måde, så havde de ikke lavet noget der var særligt godt! Vi blev her nød til (næsten) at designe en helt ny PSU.

COM var noget vi havde købt "ude af huset" da vi ikke havde noget kendskab til HF. Det viste sig dog at det firma vi havde hyret til at lave COM (modem + radio) ikke kunne magte opgaven - firmaet var OSSS. De havde 2 år forinden fået opgaven plus et startbeløb svarende til 10.000 kr for at lave et færdigt system som bare kunne puttes i. De var blevet oplyst om de dimmentioner systemet måtte have og hvad vi forventede af systemet.

Da vi så ikke havde hørt fra dem i ca. 6 måneder da vi overtog projektet, kontaktede vi dem og det viste sig så at være den ene undskyldning efter den anden. Vi forlangte at få et system som virkede omgående og det fik vi da også! Det viste sig bare at lortet brændte sammen da vi satte strøm til det :(

Firmaet havde ikke en gang prøvet om det virkede før de sendte det! De havde bare taget et modem print fra skuffen og sat den i den samme papkasse som en radio de havde købt af et andet firma og sendt det til os. De havde "bare" ikke lige set at firmaet som de havde købt radioen fra havde lavet deres interface om så de ikke længere passede sammen.

Det korte af det lange blev at vi ikke ønskede at fortsætte med dem som leverendør og vi besluttede os for at lave systemet selv.

CAM var næsten færdig og vi skulle kun indstille cameraet således billederne var skarpe og klare. Det viste sig dog hurtigt at det ikke var noget man sådan bare gjorde.

OBC bestod kun af fejlrettelser. Dvs. hver gang vi stødte på et problem eller en fejl i softwaren efterhånden som vi kom til at sætte systemerne sammen blev disse mangler rettet.

MEK var kun en meget lille del af projektet da der stadig var nogle mekanik folk som tog sig af det område, men da de var færdige med deres uddannelse og søgte arbejde var tiden begrænset. De nåede dog at lave langt det meste af det mekaniske og vi kom kun til at lave nogle småting i den forbindelse.

Som det nok fremtræder havde vi et meget travlt semester!

Cubesats hjemmeside

 

8. semester ville vi op og flyve ;)

Året før os var der en gruppe der havde været oppe og flyve i et special-fly således de kunne være vægtløse 30 gange af ca. 20 sekunders varighed. Det var noget som vi også meget gerne ville prøve så derfor begyndte vi at undersøge mulighederne. Det var en organisation kald ESTEC som er en del af ESA (European Space Agency), der stod bag ved. Vi skulle ansøge om at komme med og så skulle vi have en god grund til hvorfor vi skulle med. Det var desværre ikke nok at skrive at vi gerne ville være vægtløse så vi blev nødt til at finde et projekt som behøvede at komme i vægtløshed.

En af dem fra min gruppe kom så på ideen med at lave en svævende platform som skulle gøre livet lettere for dem som vil udføre eksperimenter i rummet. Problemet er nemlig at hvis man har et eksperiment som helst skal udføres uden indflydelse fra tyngdekraften her på jorden, så kan man få sit eksperiment op på f.eks. ISS (International Space Station) hvor eksperimentet så vil blive udført af mandskabet. Desværre er der stadig lidt forstyrrelser deroppe som f.eks. kunne stamme fra et køleskab, motor eller bare at mandskabet går rundt. Disse vibrationer kan være grund nok til at eksperimentet mislykkedes eller at der kommer dårligere resultater ud af det.

Det er så her vores projekt kommer ind i billedet for at fjerne disse sidste vibrationer fra eksperimentet på f.eks. ISS. Vores projekt går ind og modvirker disse forstyrrelser ved hjælp af 6 aktuatorer (een for hver frihedsgrad vi skal regulere) som simpelt hen går ind og modvirker disse vibrationer. Vi kaldte det for MIEMA - Microgravity Isolation using Electro-Magnetic Actuators.

Det viste sig hurtigt at det faktisk var et større projekt end vi lige havde regnet med plus at vi stadig arbejdede på cubesat projektet hvilket gjorde at vi havde meget travlt på dette semester. Det lykkedes os dog at få en form for specialaftale med universitetet efter som de meget gerne ville have gjordt AAU Cubesat færdig og vi var de eneste der kunne gøre det. Vores aftale gik ud på at vi også ville blive eksamineret lidt uofficielt i cubesat hvilket i praktis betød at vi kun ville blive eksamineret i MIEMA og at denne eksamination ville forløbe som om vi ikke havde haft mere end halvdelen af tiden til rådighed. Det passede dog ikke helt efter som vi havde brugt ca 2/3 af tiden på cubesat og kun ca 1/3 af tiden på MIEMA så selvom vi havde fået denne aftale havde vi stadig meget travlt.

Vores MIEMA projekt blev også optaget af ESTEC som eet af de 30 projekter der skulle op og flyve, og det lykkedes os også at blive færdig med både MIEMA og AAU Cubesat selvom vi godt kunne have brugt meget længere tid på begge projekter.

Vores tur til Bordoux Frankrig, hvor flyveturen skulle foregå, gik uden nogen form for problemer. Dog blev jeg lidt solbrændt men det er dog noget jeg kunne leve med ;). Som sagt var det mest for oplevelsens skyld at vi tog med og hvilken oplevelse! Det var simpelt hen for godt! Vores projekt var stort set færdig så vi havde en hel del tid til os selv som vi brugte til f.eks. at tage til stranden og ligge der og om aftenen hygge med de andre hold over en øl eller to. Selve det at være vægtløs var en kæmpe oplevelse. For at slippe for transport-syge blev der udleveret nogle ret kraftige transport-syge tabletter og for at man ikke skulle ligge og sove under turen blev der udleveret amfetimin af en læge som skulle modvirke den sløvhed. Vi havde dog ikke nogen problemer med transport-syge så vi nød turen i fulde drag. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Følelsen af at man ikke vejede noget og bare kunne svæve rundt som man ville! Ahhh jeg vil give meget for at prøve det igen!!!

I forbindelse med AAU Cubesat var jeg een af de personer som var ovre og aflevere AAU Cubesat til Toronto Canada. Det var en meget stor oplevelse for vi havde sørget for at der også var lidt tid til at komme ud og kigge lidt på Toronto by. Blandt andet var vi ude og kigge lidt på det lille vandfald mellem Canada og USA ;)

Vores resultater og rapport kan du finde her:

Link til hjemmesiden Rapport i pdf

 

9 & 10. semester - afsluttende semestre

Min gruppe bestod her af 2 personer foruden mig. Vi valgte at lave lang afgang hvilket vil sige at vi slog 9 og 10 semester sammen til eet projekt. Til det valgte vi et projekt der har været arbejdet på af andre grupper. Projektet var kaldet for "Autonomous Plant-care Instrumentation system" (API) og var et projekt der blev udviklet i sammarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, Institut for Jordbrugsvidenskab og Aalborg Universitet. Projektet var et pilotprojekt for at finde ud af om autonome køretøjer kan bruges i landbruget.

På de to semestrer var det vores udfordring at lave et system som kunne håndtere hvis der skulle opstå en defekt på køretøjet. Dvs at hvis et hjul blev låst fast skulle robotten selv kunne detektere at fejlen var opstået og derefter finde ud af hvad den skulle gøre - stoppe og vente på hjælp eller om den kunne fortsætte og slæbe hjulet efter sig eller noget helt andet.

Gennem dette projekt fik vi et grundigt kendskab til fejldetektion, fejlisolering og fejludbedring.

Rapport i pdf

 

 

© Copyright 2002