Curriculum Vitae

2004 -    nu   R&D SpaceCom Udvikling A/S
1999 - 2004   Civilingeniør, Aalborg Universitet
1999 - 2004   Netto, studiejob
1998 - 1999   Netto, fultid
1997 - 1998   Aftjent værnepligt, Sanitetskompagni Farum
1995 - 1997   Højere Teknisk Eksamen (HTX), Silkeborg

Sprog
Dansk: Perfekt i skrift og tale (modersmål)
Engelsk: Perfekt i skrift og tale

Redskaber
Stor kendskab: Windows, Linux, Matlab, C, Assembly (PIC18), Agilent VEE
Kendskab: OrCAD PCB Designer, OrCAD Capture, C++, Java, Turbo Pascal
Mindre kendskab: FPGAI dag er mit arbejde at lave softwaren til de styrbare antenner der bliver produceret hos SpaceCom.

SpaceCom er en mindre virksomhed og det er derfor ikke en afgrænset stilling jeg bestrider. Som
udgangspunkt står jeg for software, men det er også min opgave at finde, teste og implementere nye
sensorer og processorer.

Eftersom jeg har lavet softwaren til antennerne er det også tilfaldet mig at lave udgangstest for
antennerne før vi sender dem ud af huset. Udgangstesten er en udvidet funktionstest hvor vi sikrer
os at alt virker som det skal efter alt er skruet sammen og før vi sender det ud.

Jeg er også med i nogle af aspekterne indenfor mekanik når f.eks. gearingen på motorerne skal vælges
eller kablerne skal føres rundt på antennen. Ligeledes har jeg designet og udlagt mindre kredsløb og
været med i de lidt større.

I og med at det er en mindre virksomhed og iværksætter ånden stadig er tilstede så har jeg lært at
man ikke behøver at vælge den dyreste løsning for at få arbejdet lavet rigtigt. Mange gange kan man
spare rigtig mange penge ved at bruge lidt tid på at finde løsningen før man går i gang.

© Copyright 2002